Μεταπτυχιακό Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία Πανεπιστήμιο Κρήτης

02/08/2017 Educcasion.gr 0

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και […]