Υπολογιστής Εμβαδού Ορθογωνίου Τριγώνου

Η παρακάτω εφαρμογή υπολογίζει το Εμβαδό Τριγώνων με μία ΟΡΘΗ γωνία:Δείτε τους διάφορους τύπους με τους οποίους υπολογίζουμε το εμβαδόν ανάλογα με τα στοιχεία που δίνονται για το τρίγωνο