Εμβαδόν Τραπεζίου Υπολογιστής Κομπιουτεράκι

Το εμβαδόν του τραπεζίου δίνεται από τον τύπο Ε=1\2(α + β)υ , όπου α και β είναι οι παράλληλες πλευρές και υ το ύψος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό του εμβαδού του τραπεζίου, καθώς και τους τρόπους απόδειξης του τύπου

Κομπιουτεράκι Υπολογισμού

Συμπληρώστε τα α , β και υ με βάση το παραπάνω σχήμα και πατήστε "Υπολογισμός"