Υπολογιστής Εμβαδού Τριγώνου με γνωστά μια Γωνία και τις Προσκείμενες Πλευρές
Δείτε τους διάφορους τύπους με τους οποίους υπολογίζουμε το εμβαδόν ανάλογα με τα στοιχεία που δίνονται για το τρίγωνο