Αποποίηση Ευθυνών

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει θυγατρικές συνδέσεις με προϊόντα. Ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια για αγορές μέσω αυτών των συνδέσμων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μόνο γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από το http://educcasion.gr («ιστοσελίδα ή ιστότοπος»).

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο παρέχονται «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς λάθη ή ότι ο ιστότοπος, οι διακομιστές του ή το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς ιούς υπολογιστών ή παρόμοια μόλυνση ή καταστρεπτικά χαρακτηριστικά. Αν και ο ιστότοπος επιδιώκει τη διατήρηση ασφαλών, ασφαλών, ακριβών και σωστά λειτουργούντων υπηρεσιών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή λειτουργία ή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και μπορεί μερικές φορές να υπάρχουν αθέλητα τεχνικά ή πραγματικά λάθη ή ανακρίβειες.

Α) ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Β) Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αποποιείται (αλλά χωρίς περιορισμούς):

α. Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ήσυχη απόλαυση ή μη παραβίαση. και

β. οποιεσδήποτε εγγυήσεις προκύπτουν από τη διακίνηση, τη χρήση ή το εμπόριο. αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο για τυχόν / όλες τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες σας. ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για την απώλεια, ζημία ή μη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών έχετε διαθέσει μέσω των υπηρεσιών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών που έχετε διαθέσει μέσω των υπηρεσιών.

Γ) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ακρίβεια και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή άλλες ανακρίβειες στις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τις συστάσεις και τα υλικά που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών.

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Η ιστοσελίδα δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία. Ο ιστότοπος δεν παρέχει παραστάσεις, εγγυήσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τα αποτελέσματα ή τις οικονομίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών. πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε οικονομικές αποφάσεις ή εφαρμόσετε οποιαδήποτε οικονομική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων τρίτων που προσδιορίζονται μέσω των υπηρεσιών, ο ιστότοπος συνιστά να αποκτήσετε πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές από λογιστές ή άλλους οικονομικούς συμβούλους που γνωρίζουν πλήρως τις προσωπικές σας περιστάσεις.

Ε) ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ.

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιαδήποτε τρίτη υπηρεσία ή συμβουλή που παρέχεται από τρίτο μέρος, ή οποιαδήποτε προσφορά ή προσφορά που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών. Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει κανένα συγκεκριμένο σύμβουλο ή άλλο τρίτο μέρος. Ο δικτυακός τόπος ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής μεταξύ εσάς και τρίτων παρόχων υπηρεσιών και ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών. Δείτε την ενότητα 3, παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τρίτους και υπηρεσίες τρίτων.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί ο ιστότοπος ομαλά. Ωστόσο, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για τον προσωρινό αποκλεισμό του ιστότοπου λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχονται από εμάς.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με την αποκήρυξη του site μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο educcasion.gr@gmail.com.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να λάβουμε προμήθειες όταν κάνετε κλικ στους συνδέσμους μας και κάνετε αγορές. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιπτώσεις στις αναθεωρήσεις και τις συγκρίσεις μας. Δοκιμάζουμε το καλύτερο για να διατηρήσουμε τα πράγματα δίκαια και ισορροπημένα, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη επιλογή για εσάς.