Μεταπτυχιακό Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής

Το ΠΜΣ στοχεύει

  • Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να χρησιμοποιούν σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους στην παρακολούθηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας.
  • Στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας που αποδεικνύεται από τις >70 ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
  • Στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην βιοτεχνολογία με έμφαση στην προστασία της υγείας, μέσω κατάλληλης διατροφής, και του περιβάλλοντος.
  • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν το ΠΜΣ και προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στου φοιτητές του ΠΜΣ για διάστημα 2-4 μηνών

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα. Σήμερα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με επιτυχία και η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο για την ανεύρεση εργασίας ή την ανέλιξη τους στον εργασιακό τους χώρο.
Χρήσιμες Διευθύνσεις

Προκήρυξη 2017-2018

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας