Μεταπτυχιακό Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες

Το Τμήμα  της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες με κατευθύνσεις :

  • Αρχειονομία
  • Βιβλιοθηκονομία
  • Μουσειολογία
  • Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ερευνητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματός μας, καθώς και πτυχιούχων και διπλωματούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση στη θεωρία και στην πράξη, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των
επιστημών της Αρχειονομίας, της Βιβλιοθηκονομίας, της Μουσειολογίας, και της Επιστήμης της Πληροφορίας, εστιάζοντας στις εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις υπηρεσίες Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων. Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα, την επιστημονική μελέτη και τις πρακτικές εφαρμογές των αντίστοιχων πεδίων.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Προκήρυξη 2017-2018

Ιστοσελίδα Τμήματος

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειακών Σπουδών