Δραχμές σε Ευρώ Μετατροπή και Ισοτιμία

Μετατροπή από Δραχμές σε Ευρώ

Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο το ποσό των δραχμών για να λάβετε ευρώ :


Αποτέλεσμα:
ευρώ

Μετατροπή από Ευρώ σε Δραχμές

Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο το ποσό των δραχμών για να λάβετε ευρώ :


Αποτέλεσμα:
δραχμές

Η Αμετάκλητη Συναλλαγματική Ισοτιμία

Η ισοτιμία μετατροπής 1 ευρώ = 340,75 δραχμές καθορίστηκε την 1η Ιανουαρίου 2001 όταν η Ελλάδα έγινε το δωδέκατο μέλος της ΟΝΕ (Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης)

Μετάβαση και Παράλληλη Κυκλοφορία

Το ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002 παράλληλα με την κυκλοφορία της δραχμής.

Τελευταία ημέρα κυκλοφορίας της δραχμής ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2002.

Πως γίνεται η Μετατροπή

Από δραχμές σε ευρώ

Για να μετατρέψουμε διαιρούμε το ποσό των δραχμών με την ισοτιμία, δηλαδή για 1000 δραχμές θα έχουμε:

1000 / 340,75 = 2,93 Ευρώ

Τα 20 πιο Καλοπληρωμένα Επαγγέλματα στις ΗΠΑ. Το χειρότερο παίρνει ΜΟΝΟ 162000$ !!!

Από ευρώ σε δραχμές

Για να μετατρέψουμε πολλαπλασιάζουμε το ποσό των ευρώ με την ισοτιμία, δηλαδή για 1000 ευρώ θα έχουμε :

1000 • 340,75 = 340750 δραχμές

Η Ισοτιμία που έδωσε στη Δραχμή το Όνομα της

Πριν από την αρχαία Δραχμή υπήρχε ο Οβολός ο οποίος ισοδυναμούσε με 8 χαλκούς.

Η παλάμη μπορούσε να κρατήσει (αδράξει) μέχρι και έξι Οβολούς που καθόρισαν την ισοδυναμία αλλά και το όνομα της Δραχμής.

Το αρχαίο νόμισμα πήρε το όνομα του από το ρήμα “δράττω” δηλαδή αρπάζω και στη συγκεκριμένη περίπτωση αρπάζω έξι οβολούς με την χούφτα μου.

Ισοτιμία Δραχμής με άλλα αρχαία νομίσματα

Τάλαντα

1 τάλαντο = 6000 δραχμές

Μνες

1 μνα = 100 δραχμές

Στατήρες

1 στατήρας = 2 δραχμές

Οβολοί

1 οβολός = 1/6 δραχμής