ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • Διεύθυνση:  Γιαβάση & Ηρώων Πολυτεχνείου 1
  • Περιοχή:       Αγία Παρασκευή Αττική
  • Τηλέφωνο:   210 6000682
  • Email:            info@synchrono.gr