Μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική Φαρμακευτική 2017-2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη “Βιομηχανική Φαρμακευτική” απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων/Σχολών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής (με βάση τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και, παράλληλα, παρακολουθούν υποχρεωτικά 9 μαθήματα, που καλύπτουν τα πεδία της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Βιοφαρμακευτικής, της Φαρμακοκινητικής και της Κοσμητολογίας. Με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων ακολουθεί πρακτική άσκηση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου. Στο τρίτο εξάμηνο ολοκλήρωνεται και εξετάζεται η διπλωματική εργασία. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προσόντα των υποψηφίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην προκύρηξη κάθε έτος. Υπάρχουν δίδακτρα που συνολικά ανέρχονται σε 2000 Ευρώ και καταβάλλονται σε 3 δόσεις στη διάρκεια των σπουδών. Με βάση την παρεχόμενη εκπαίδευση, αλλά και τη μέχρι σήμερα επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του προγράμματος, η ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακευτική» αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα για επιστήμονες, που επιθυμούν να εργασθούν σε Τμήματα Παραγωγής, Ελέγχου Ποιότητας, και Έρευνας&Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Προϊόντων ή επιθυμούν να συνεχίσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα πεδία των μαθημάτων που διδάσκονται, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

Διάρκεια Σπουδών : 3 εξάμηνα

Δίδακτρα : 2000 ευρώ (Δόσεις 500, 750, 750 ευρώ)

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Προκήρυξη 2017-2018

Ιστοσελίδα Τμήματος

Όλα τα μεταπτυχιακά Φαρμακευτικής

Όλα τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αθηνών

1 σκέψη στο “Μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική Φαρμακευτική 2017-2018”

  1. Θα ήθελα να μάθω αν γίνονται δεκτοί αποφοιτοι ΙΕΚ ιατρικών εργαστηριων, κατοχος executive diploma in healthcare management και 7ετή προπηρεσία σε φαρμακοβιομηχανία στο τμήμα in process control.
    Ευχαριστώ.

Σχολιάστε