Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικεύσεις :

  • Διαχείριση Περιβάλλοντος – Ορυκτοί Πόροι
  • Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
  • Γεωγραφία και Περιβάλλον
  • Ορυκτολογία και Πετρολογία
  • Γεωφυσική
  • Τεκτονική

Χρήσιμες Διευθύνσεις :

Προκήρυξη ΠΜΣ 2017-2018

Ιστοσελίδα Τμήματος

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολιάστε