ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομίας 2)Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών 3)Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 4)Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Ζωική Παραγωγή 2)Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό “Βιολογία Συστημάτων” του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου”
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2)Εδαφολογία – Διαχείριση Εδαφικών Πόρων 3)Διαχείριση Περιβάλλοντος 4)Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους 5)Τεχνική των Αρδεύσεων 6)Ενεργειακά Συστήματα – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7)Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων 8)Περιβάλλον Θερμοκηπίου 9)Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος 10)Σύγχρονες Τεχνικές Εκμηχάνισης της Γεωργίας
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση: Επιστήμη , Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών : Αμπελουργία – Οινολογία
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στις Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία

Σχολιάστε