ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υδραυλική Μηχανική
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων”
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατευθύνσεις: 1)Ιδιωτικού Δικαίου 2)Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου 3)Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 4)Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 5)Διεθνών Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ site
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Άσκηση και Ποιότητα Ζωής με κατευθύνσεις: 1)Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης 2)Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση 3)Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση 4)Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 2)Λατινική Φιλολογία 3)Παπυρολογία 4)Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 4)Νεοελληνική Φιλολογία
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διεθνών Οικονομικών και Επιχειρηματικών Σχέσεων
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο”
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στη Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ site
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνικοπολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών”
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία”
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με κατευθύνσεις: 1)Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 2)Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου 3)Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων 4)Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Βιοεπιστημών

Σχολιάστε