Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Βιοεπιστημών (Didactics of Biosciences) 2017-2018 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Διδακτική των Βιοεπιστημών.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Βιοεπιστημών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων για τη σταδιοδρομία τους στην εκπαίδευση και διδασκαλία των Βιοεπιστημών, καθώς και η μετεκπαίδευση Βιοεπιστημόνων που ήδη διαθέτουν κάποια εμπειρία στη διδασκαλία, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους στην εκπαίδευση, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις τους σε πεδία αιχμής των Βιοεπιστημών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Χρήσιμες Διευθύνσεις :

Προκήρυξη ΠΜΣ 2017-2018

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Ιστοσελίδα Τμήματος

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σχολιάστε