ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.ntua.gr/schools-rural.html
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Γεωπληροφορική
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.topo.auth.gr
Α)Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις:
1)Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 2)Σύγχρονες Γεωδετικές Εφαρμογές 3)Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΣΓΠ 4)Υδατικοί Πόροι
Β)Μεταπτυχιακό με τίτλο “Τεχνικές Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου” με κατευθύνσεις:1)Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 2)Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση 3)Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων – Ανάπτυξη

Σχολιάστε