ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους εξής κλάδους:1)Αγία γραφή και Πατερική Γραμματεία 2)Ιστορία της Εκκλησίας και Δογματική Θεολογία 3)Λειτουργική Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη 4)Δίκαιο,Οργάνωση Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:1)Ερμηνευτικής Θεολογίας 2)Ιστορικής Θεολογίας 3)Οικουμενικής Θεολογίας 4)Πρακτικής Θεολογίας 5)Συστηματικής Θεολογίας
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους εξής τομείς:1)Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις α)Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας β)Λατινικής Φιλολογίας 2)Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις α)Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας β)Νεοελληνικής Φιλολογίας γ)Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 3)Γλωσσολογίας με ειδικεύσεις α)Θεωρητικής Γλωσσολογίας β)Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας γ)Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
Α)Ιστορίας με ειδικεύσεις:1)Αρχαία Ιστορία 2)Βυζαντινοί και Μεσαιωνική Ιστορία 3)Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία 4)Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου Τουρκολογία 5)Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία
Β)Αρχαιολογίας με ειδικεύσεις:1)Προϊστορική Αρχαιολογία 2)Κλασική Αρχαιολογία 3)Βυζαντινή Αρχαιολογία 4)Ιστορία της Τέχνης 5)Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας με κατευθύνσεις: 1)Συστηματική Φιλοσοφία 2)Ιστορία της Φιλοσοφίας
Β)Μεταπτυχιακό Παιδαγωγικής
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:1)Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας 2)Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων 3)Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 4)Γνωστικής Ψυχολογίας
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό με ειδικεύσεις:1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 3)Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής με κατευθύνσεις:1)Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων 2)Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Περιβάλλοντος
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες με κατευθύνσεις:1)Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία 2)Νανομηχανική και Νανοϋλικά 3)Νανοβιοτεχνολογία
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία με κατευθύνσεις:1)Ανόργανη Χημεία 2)Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία 3)Βιοχημεία 4)Οργανική Χημεία 5)Προχωρημένη Χημική Ανάλυση 6)Χημεία Περιβάλλοντος 7)Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία 8)Χημική Τεχνολογία 9)Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 10)Χημεία και Τεχνολογία
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιολογία με κατευθύνσεις:
1)Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες 2)Περιβαλλοντική Βιολογία 3)Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος με κατευθύνσεις:1)Τεκτονική και Στρωματογραφία 2)Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 3)Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον 4)Γεωφυσική 5)Πετρολογία – Γεωχημεία 6)Γεωγραφία και Περιβάλλον
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις: 1)Πληροφοριακά Συστήματα 2)Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3)Ψηφιακά Μέσα 4)Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:
1)Αστικού,Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
2)Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών 3)Διεθνών Σπουδών 4)Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 5)Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 6)Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταπτυχιακό με τις εξής κατευθύνσεις:1)Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία 2)Πολιτική Ανάλυση
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Μεταπτυχιακό με ειδικεύσεις :1)Αγροτικής Οικονομίας 2)Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 3)Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων 4)Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης 5)Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής 6)Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 7)Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 8)Επιστημών Φυτοπροστασίας
9)Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδικεύσεις:1)Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία 2)Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων με κατευθύνσεις:α)Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών β)Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών 3)Παθολογία – Χειρουργική – Μαιευτική Μηρυκαστικών 4)Παθολογία Ζώων Συντροφιάς 5)Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία στις εξής κατευθύνσεις:1)Βασικής Έρευνας 2)Κλινικής Έρευνας 3)Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής με κατευθύνσεις:1)Διαχείριση Ιατρικής Έρευνας Πληροφορίας 2)Βιοϊατρική Τεχνολογία 3)Ιατρική Τηλεματική
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
1)Ακίνητος Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
2)Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική 3)Ενδοδοντολογία 4)Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Χειρουργική Εμφυτευματολογία – Ακτινολογία
5)Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική 6)Οδοντική Χειρουργική
7)Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων 8)Στοματολογία
9)Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
Β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α))Μεταπτυχιακό στους τομείς:1)Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2)Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων 3)Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Σχεδιασμός,Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών”
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αρχιτεκτονική Τοπίου”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προστασία,Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσειολογίας
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις:
1)Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 2)Σύγχρονες Γεωδετικές Εφαρμογές 3)Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΣΓΠ 4)Υδατικοί Πόροι
Β)Μεταπτυχιακό με τίτλο “Τεχνικές Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου” με κατευθύνσεις:1)Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων 2)Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση 3)Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων – Ανάπτυξη
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση : Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1)Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό με τίτλο “Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές. Διάδοση των Γλωσσών και των Πολιτισμών σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα”
2)Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ενα Σχολείο για όλους”
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με κατευθύνσεις:
1)Φαρμακοχημεία , Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 2)Φαρμακευτική Τεχνολογία 3)Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία – Μοριακή Διαγνωστική
4)Φαρμακολογία και Θεραπευτική 5)Φαρμακογνωσία – Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών”

Σχολιάστε