ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.arch.ntua.gr
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου με κατευθύνσεις:1)Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός 2)Πολεοδομία – Χωροταξία
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστασία Μνημείων με κατευθύνσεις:1)Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2)Υλικά και Επέμβασης Συντήρησης
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.arch.auth.gr
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αρχιτεκτονική Τοπίου”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προστασία,Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσειολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.arch.upatras.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών 2)Γεωτεχνικής Μηχανικής 3)Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4)Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου

Σχολιάστε