ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΣΟΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με ειδικεύσεις: 1)Οικονομική Θεωρία 2)Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις”(για Στελέχη)
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική”(για Στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με ειδικεύσεις: 1)Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική 2)Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη”
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών με ειδικεύσεις: 1)Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού 2)Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας 3)Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών 4)Διοικητική Συμβουλευτική 5)Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών 6)Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “MBA International”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(για Στελέχη)
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών”(για Στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες”
Β)M.Sc in International Marketing
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “MBA International”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων”
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”
ΣΤ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Στελέχη)
Ζ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών”(για Στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Λογιστική και Χρηματοοικονομική”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “MBA International”
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “MBA International”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Στελέχη)
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στατιστική
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Συμπληρωματική Ειδίκευση στη Στατιστική”

Σχολιάστε