Μεταπτυχιακά Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας

Μεταπτυχιακά Βιολογίας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Βιοπληροφορική

2. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (Διατμηματικό)

3. Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική (Διατμηματικό)

4. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

5. Διδακτική της Βιολογίας

6. Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Διατμηματικό)

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό “Βιολογία Συστημάτων” του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Εφαρμογές στη Βιολογία

  • Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική
  • Βιοτεχνολογία – Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων
  • Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα
  • Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
  • Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

2. Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλευση Αυτοφυών Φυτών

3. Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής
4. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μεταπτυχιακό Βιολογίας με κατευθύνσεις :

  • Βιολογική Τεχνολογία
  • Εφαρµοσµένη Οικολογία  –  ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων και Βιολογικών Πόρων

2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Διατμηματικό)

3. Πληροφορική Επιστημών Ζωής (Διατμηματικό) με κατευθύνσεις :

  • Βιοπληροφορική
  • Ιατρική Πληροφορική
  • Νευροπληροφορική

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μεταπτυχιακό Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Βιοτεχνολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Σχολιάστε