ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ http://www.geol.uoa.gr
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 2)Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία 3)Γεωγραφία και Περιβάλλον 4)Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεολογία 5)Γεωφυσική-Σεισμολογία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ http://www.geo.auth.gr
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος με κατευθύνσεις:1)Τεκτονική και Στρωματογραφία 2)Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 3)Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον 4)Γεωφυσική 5)Πετρολογία – Γεωχημεία 6)Γεωγραφία και Περιβάλλον
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ http://www.geology.upatras.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 2)Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 3)Ορυκτές Πρώτες Ύλες 4)Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία 5)Γεωλογία Χρήσεων Γης

Σχολιάστε