ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ στην ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΓΩΓΗΣ στη ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecd.uoa.gr/
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση 3)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.nured.auth.gr/
1)Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό με τίτλο “Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές. Διάδοση των Γλωσσών και των Πολιτισμών σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα”
2)Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ενα Σχολείο για όλους”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΑΓΩΓΗΣ
στην ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
http://www.ecedu.upatras.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Κοινωνική Θεωρια, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση 2)Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή 3)Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4)Διδακτική των Θετικών Επιστημών:Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ http://phedps.uoi.gr/
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής” με ειδικεύσεις:
1)Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2)Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3)Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4)Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δυσλεξία : Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιαλλοντική Εκπαίδευση”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”

Σχολιάστε