ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”
2)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών”
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
2)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Συστήματα Αυτοματισμού
3)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
4)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”
5)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
6)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική”
7)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη”
8)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιοϊατρική Τεχνολογία”
9)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις”
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς:
1)Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
2)Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
3)Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής 4)Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Υπολογιστών 5)Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
6)Ηλεκτρικής Ισχύος 7)Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων 8)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στους τομείς:
1)Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας 2)Τεχνοοικονομικά Συστήματα 3)Βιοϊατρική Τεχνλογία 4)Γεωπληροφορική 5)Γλωσσική Τεχνλογία 6)Διοίκηση Επιχειρήσεων 7)Δομοστατικός Σχεδιασμός 8)Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 9)Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού 10)Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις 11)Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 12)Περιβάλλον και Ανάπτυξη 13)Συστήματα Αυτοματισμού 14)Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου με κατευθύνσεις:1)Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός 2)Πολεοδομία – Χωροταξία
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστασία Μνημείων με κατευθύνσεις:1)Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2)Υλικά και Επέμβασης Συντήρησης
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων” με κατεύθυνση : Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων”
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Γεωπληροφορική
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη”
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Μηχανική”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία”
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις”

Σχολιάστε