ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.ntua.gr/schools-ece.html
Α)Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς:
1)Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
2)Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
3)Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής 4)Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Υπολογιστών 5)Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
6)Ηλεκτρικής Ισχύος 7)Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων 8)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στους τομείς:
1)Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας 2)Τεχνοοικονομικά Συστήματα 3)Βιοϊατρική Τεχνλογία 4)Γεωπληροφορική 5)Γλωσσική Τεχνλογία 6)Διοίκηση Επιχειρήσεων 7)Δομοστατικός Σχεδιασμός 8)Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 9)Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού 10)Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις 11)Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 12)Περιβάλλον και Ανάπτυξη 13)Συστήματα Αυτοματισμού 14)Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://www.ece.upatras.gr/
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού”

Σχολιάστε