ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.theol.uoa.gr
Μεταπτυχιακό στους τομείς :1)Ερμηνευτική Θεολογία 2)Ιστορική Θεολογία 3)Πατερικών σπουδών – Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής 4)Συστηματική Θεολογία.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις , γίνονται δεκτοί 10 υποψήφιοι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου με βαθμολογία τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ :

 1. Ορθοδόξου Θεολογίας από ΑΕΙ ημεδαπής
 2. Θεολογίας με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (για ετερόδοξους)
 3. ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ

καθώς και η γνώση μιας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες :

 1. Αγγλική (επίπεδο Lower)
 2. Γαλλική (επίπεδο Delf)
 3. Γερμανική (επίπεδο Mittelstufe)
 4. Ιταλική (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana)

Στην περίπτωση όπου οι υποψήφιοι δεν κατέχουν δίπλωμα ξένης γλώσσας , εξετάζονται υπό την εποπτεία της συντονιστικής επιτροπής.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εκτός Θεολογίας εξετάζονται επιπρόσθετα στα παρακάτω μαθήματα :
 1. Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη
 2. Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
 3. Δογματική και Ηθική
 4. Πατρολογία και Ιστορία των Δογμάτων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ : 19/9/2016 – 30/9/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 3/10/2016 -13/10/2016
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : 3/10/2016 – 13/10/2016
Περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

  ΤΜΉΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr
  Μεταπτυχιακό στους τομείς :1)Βιβλικών Σπουδών 2)Εκκλησιαστικής Γραμματείας 3)Θρησκειολογίας 4)Κανονικού Δικαίου 5)Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής 6)Χριστιανικής Λατρείας
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.past.auth.gr
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους εξής κλάδους:1)Αγία γραφή και Πατερική Γραμματεία 2)Ιστορία της Εκκλησίας και Δογματική Θεολογία 3)Λειτουργική Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη 4)Δίκαιο,Οργάνωση Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας
  ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.auth.gr/theo
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:1)Ερμηνευτικής Θεολογίας 2)Ιστορικής Θεολογίας 3)Οικουμενικής Θεολογίας 4)Πρακτικής Θεολογίας 5)Συστηματικής Θεολογίας

  Σχολιάστε