ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ http://web.auth.gr/hist/
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
Α)Ιστορίας με ειδικεύσεις:1)Αρχαία Ιστορία 2)Βυζαντινοί και Μεσαιωνική Ιστορία 3)Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία 4)Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου Τουρκολογία 5)Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία
Β)Αρχαιολογίας με ειδικεύσεις:1)Προϊστορική Αρχαιολογία 2)Κλασική Αρχαιολογία 3)Βυζαντινή Αρχαιολογία 4)Ιστορία της Τέχνης 5)Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ http://www.hist-arch.uoi.gr
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μεσαιωνικών Σπουδών”
Β)Διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία : Ιστορία – Λαικός Πολιτισμός”

Σχολιάστε