ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.math.auth.gr/
Μεταπτυχιακό με ειδικεύσεις:1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 3)Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.math.upatras.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 3)Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπαίδευση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.math.uoi.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Μαθηματικά 2)Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 3)Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική 4)Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.math.aegean.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες”
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.actuar.aegean.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ http://www.ntua.gr/schools-semfe.html
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία”

Σχολιάστε