ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ http://www.law.uoa.gr
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Αστικού Δικαίου 2)Ιδιωτικού Δικαίου 3)Δημοσίου Δικαίου 4)Ποινικών Επιστημών 5)Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 6)Διεθνών Σπουδών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ http://www.auth.gr/law
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:
1)Αστικού,Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
2)Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών 3)Διεθνών Σπουδών 4)Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 5)Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 6)Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.dikee.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση”

Σχολιάστε