ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.dent.uoa.gr/
Μεταπτυχιακό με τις εξής ειδικεύσεις: 1)Κοινωνική Οδοντιατρική 2)Βιολογία Στόματος 3)Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 4)Παθολογία Στόματος 5)Ορθοδοντική 6)Παιδοδοντιατρική 7)Οδοντική Χειρουργική 8)Περιοδοντολογία 9)Ενδοδοντία 10)Προσθετική 11)Στοματολογία 12)Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος 13)Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου 14)Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ site
Α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
1)Ακίνητος Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
2)Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική 3)Ενδοδοντολογία 4)Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Χειρουργική Εμφυτευματολογία – Ακτινολογία
5)Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική 6)Οδοντική Χειρουργική
7)Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων 8)Στοματολογία
9)Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
Β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική

Σχολιάστε