ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Επιστημών της Αγωγής 2)Μαθηματικών και Πληροφορικής 3)Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 4)Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Παιδαγωγικής
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση : Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός 2)Οργάνωση – Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3)Συμβουλευτική στο Χώρο της Εκπαίδευσης και στα Επαγγέλματα Στήριξης του Ανθρώπου:Σχεσιοδυναμική – Προσωποκεντρική και Οικοσυστημική Προσέγγιση 4)Μαθησιακες Δυσκολίες, Δυσλεξία, Αγωγή Κωφών 5)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα 6)Αναλυτικά Προγραμματα και Διδακτική 7)Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής” με ειδικεύσεις:
1)Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2)Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3)Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4)Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δυσλεξία : Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Σχολιάστε