ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΑΠΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση της Υγείας
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μανατζμεντ Τουρισμού
Δ)Executive MBA
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη επιχειρήσεων
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτιλία
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με ειδικεύσεις: 1)Logistics 2)Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

Σχολιάστε