ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ http://www.di.uoa.gr/
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Υπολογιστική Επιστήμη 2)Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα 3)Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών 4)Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα 5)Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα 6)Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://www.csd.auth.gr/
Α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις: 1)Πληροφοριακά Συστήματα 2)Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3)Ψηφιακά Μέσα 4)Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Στελέχη)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ http://www.cs.uoi.gr/index_gr.html
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική με ειδικεύσεις: 1)Υπολογιστικά Συστήματα 2)Θεωρία της Επιστήμης των Υπολογιστών 3)Λογισμικό 4)Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5)Τεχνολογίες – Εφαρμογές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.icsd.aegean.gr/
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση Πληροφορίας”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών”

Σχολιάστε