ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ http://www.pspa.uoa.gr/
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία 2)Ευρωπαικές και Διεθνείς Σπουδές 3)Κράτος και Δημόσια Πολιτική 4)Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ http://www.polsci.auth.gr/
Μεταπτυχιακό με τις εξής κατευθύνσεις:1)Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία 2)Πολιτική Ανάλυση

Σχολιάστε