ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site σχολής
1)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”
2)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών”
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.civil.auth.gr/
Α))Μεταπτυχιακό στους τομείς:1)Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2)Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων 3)Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Σχεδιασμός,Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.civil.upatras.gr/
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών 2)Γεωτεχνικής Μηχανικής 3)Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4)Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου

Σχολιάστε