ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους εξής τομείς:1)Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις α)Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας β)Λατινικής Φιλολογίας 2)Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις α)Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας β)Νεοελληνικής Φιλολογίας γ)Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 3)Γλωσσολογίας με ειδικεύσεις α)Θεωρητικής Γλωσσολογίας β)Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας γ)Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στη Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Κλασική Φιλολογία 2)Νέα Ελληνική Φιλολογία 3)Γλωσσολογία

Σχολιάστε