ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας με κατευθύνσεις: 1)Συστηματική Φιλοσοφία 2)Ιστορία της Φιλοσοφίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 2)Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

Σχολιάστε