ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 2)Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 3)Αστροφυσική ,Αστρονομία και Μηχανική 4)Φυσική Περιβάλλοντος 5)Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 6)Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής με κατευθύνσεις:1)Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων 2)Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Περιβάλλοντος
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες με κατευθύνσεις:1)Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία 2)Νανομηχανική και Νανοϋλικά 3)Νανοβιοτεχνολογία
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εφαρμοσμένη Φυσική 2)Φυσική των Υλικών 3)Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική 4)Ηλεκτρονική και Υπολογιστές 5)Φωτονική Lasers
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site σχολής
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής με ειδικεύσεις: 1)Βασική Κατεύθυνση 2)Φωτονική 3)Επιστήμη των Υλικών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Σχολιάστε