ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site σχολήςΑ)Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων” με κατεύθυνση : Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων”
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site σχολήςΑ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site σχολήςΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 2)Ενέργεια και Περιβάλλον 3)Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες 4)Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών

Σχολιάστε