Μεταπτυχιακό Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα.

Το Πρόγραμμα εστιάζεται :

  • στην εις βάθος κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών
  • στις εργαστηριακές και βιομηχανικές μεθόδους απομόνωσης,
    καθαρισμού και ταυτοποίησής τους
  • στο σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους
  • στην περιγραφή των καινούργιων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών
  • στη χρήση τους σε εφαρμογές βιομηχανικού ή/και ιατρικού ενδιαφέροντος

Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (Βιοπληροφορική).

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία” εστιάζεται σε περιοχές εξαιρετικής επικαιρότητας, καθώς η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα διαμορφώνεται καθοριστικά από την τεχνολογική και επιστημονική επανάσταση στο χώρο της μελέτης των πρωτεϊνών.

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στον μεγάλης κλίμακας χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών και στην αξιοποίησή τους σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην ανάπτυξη φαρμάκων, στην αντιμετώπιση ασθενειών, στη γεωργία και στο περιβάλλον.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας

Σχολιάστε