Μεταπτυχιακό Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το έτος 2017-2018 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής ειδικεύσεις :

 1. Κλινική Φαρμακευτική
 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων με κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία
  • Κατεύθυνση: Φαρμακολογία
  • Κατεύθυνση: Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
 3. Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας
 4. Απομόνωση,  Ανάπτυξη,  Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
 5. Κοσμητολογία – Δερματοφαρμακολογία

Διάρκεια Π.Μ.Σ : 3 εξάμηνα
Δίδακτρα : 1500 ευρώ (500 ευρώ ανά εξάμηνο)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διαφορετικές ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων ανάλογα με την ειδίκευση

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Προκήρυξη 2017-2018

Ιστοσελίδα Τμήματος

Όλα τα μεταπτυχιακά Φαρμακευτικής

Όλα τα μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολιάστε