Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | MBA

Το μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων ή αλλιώς MBA (Master of Business Administration) είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει τις ρίζες του στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην εποχή της εκβιομηχάνισης της χώρας , μία εποχή στην οποία οι επιχειρήσεις επιζητούσαν μια πιο επιστημονική προσέγγιση σε θέματα διοίκησης.
ΠΗΓΗ : Wikipedia

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

 

Παρακάτω σας παραθέτω τα προγράμματα σπουδών ταξινομημένα ανά τοποθεσία και σε μερικές περιπτώσεις ανά τύπο χρονικής διάρκειας (Full – Part Time)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

 

Τοποθεσία : Αθήνα

Πλήρης Φοίτηση (Full Time)

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
1. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

2. Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (MBA International)

3. Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)

Πανεπιστήμιο Πειραιά

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, M.B.A.)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (M.B.A. – Tourism Management)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (MBA)

ΤΕΙ Αθήνας

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

ΤΕΙ Πειραιά

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων  MBA

2. Διεθνής  Διοικητική των Επιχειρήσεων

3. MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο του Kentucky

Μερική Φοίτηση (Part Time)

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

2. Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (MBA International)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

4. Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Athens MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.Β.Α.)

3. MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο του Kentucky

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (MBA)

 

Τοποθεσία : Κρήτη

 

 

Πολυτεχνείο Κρήτης

1. Μεταπτυχιακό Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση (Full Time – Part Time)

ΤΕΙ Κρήτης

1. Διατμηματικό Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς (MBA for Engineers) (Full Time – Part Time)

 

Τοποθεσία : Κομοτηνή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατευθύνσεις :

 1. Γενική ∆ιοίκηση (General Management)
 2. ∆ιεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις (International Business)
 3. Marketing
 4. Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation and Shipping)
 5. Χρηματοοικονομικά (Finance)

 

Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ) με κατευθύνσεις :

 1. Μάρκετινγκ
 2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 3. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 5. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 6. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων

3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health care Management)

4. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών  για Στελέχη (Master in Tourism Management – ΜTM)

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως -on line MBA) με κατευθύνσεις :

 1. Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Τμήμα)
 2. Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων”)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Executive MBA

 

Τοποθεσία : Πάτρα

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατευθύνσεις :

 1. Μάνατζμεντ
 2. Μάρκετινγκ
 3. Χρηματοοικονομική-Τραπεζική
 4. Διεθνή Επιχειρηματικότητα

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων – ΜΒΑ

 

Τοποθεσία : Χίος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ με κατευθύνσεις :

 1. Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
 2. Διοικητική Επιστήμη
 3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
 4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

3. Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

4. Κατεύθυνση Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

 

Τοποθεσία : Λάρισα

ΤΕΙ Θεσσαλίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων − MBA (Master in Business Administration) με κατευθύνσεις :

 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 2. Διαχείριση Έργων
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 4. Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας
 5. Μάρκετινγκ

 

Τοποθεσία : Καβάλα

Πλήρης και Μερική Φοίτηση (Full Time – Part Time)

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Master in Business Administration – MBA) με κατευθύνσεις :

 1. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
 2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
 3. Μάρκετινγκ (Marketing)

 

Τοποθεσία : Καστοριά – Κοζάνη

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Διοίκηση των Επιχειρήσεων MBA− Master in Business Administration

 

Τοποθεσία : Σέρρες

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Full Time – Part Time) με κατευθύνσεις :

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA)
 2. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
 3. Κοστολόγηση και Ελεγκτική

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Master in Business Adminstration (ΜΒΑ)

Σχολιάστε