ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Γυναίκες και Φύλα : Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις”
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πολιτισμική Πληροφορική”
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Έρευνα Εφαρμοσμένη στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή”
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού”
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ναυτιλία Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο”
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς”
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών”
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιαλλοντική Εκπαίδευση”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πολιτικές Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο”
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διατήρηση της Βιοποικιλότητας”
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβαλλοντική Επιστήμη Πολιτική και Διαχείριση
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γεωργία και Περιβάλλον”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θεοφράστειο : Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική”
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες”
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση Πληροφορίας”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών”
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα – Κλασική Ομοιοπαθητική”

Σχολιάστε