ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Κλασική Φιλολογία 2)Νέα Ελληνική Φιλολογία 3)Γλωσσολογία
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής” με ειδικεύσεις:
1)Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2)Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3)Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4)Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δυσλεξία : Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μεσαιωνικών Σπουδών”
Β)Διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία : Ιστορία – Λαικός Πολιτισμός”
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Μαθηματικά 2)Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 3)Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική 4)Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής με ειδικεύσεις: 1)Βασική Κατεύθυνση 2)Φωτονική 3)Επιστήμη των Υλικών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες” με κατευθύνσεις: 1)Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μοριακή Βιοτεχνολογία 2)Χημική Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση 3)Χημεία Νέων Υλικών – Πολυμερή 4)Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 5)Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης”
Γ)Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιοανόργανη Χημεία”
Δ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με ειδικεύσεις: 1)Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2)Βιολογικές Καλλιέργειες
Ε)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή” με ειδικεύσεις : 1)Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 2)Διατροφή 3)Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων
ΣΤ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”
Ζ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοτεχνολογίας
Η)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία”
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική με ειδικεύσεις: 1)Υπολογιστικά Συστήματα 2)Θεωρία της Επιστήμης των Υπολογιστών 3)Λογισμικό 4)Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5)Τεχνολογίες – Εφαρμογές
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοτεχνολογία
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νοσηλευτική – Παθολογία”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αντιμετώπιση του Πόνου”
Ε)Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας”
ΣΤ)Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική”
Ζ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες”
Η)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας”
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες”
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας”
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων”
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΤΕΧΝΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Πλαστικών Τεχνών και Επιστήμη της Τέχνης 2)Ιστορία – Θεωρία της Τέχνης 3)Πολυμέσα 4)Εικαστικές Τέχνες

Σχολιάστε