ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση” με ειδίκευση “Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση”
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ site
Α)Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακτινοφυσικής – Ιατρικής Φυσικής
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθικής
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εγκέφαλος και Νους
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία,Διαγνωστική των Ασθενειών του Ανθρώπου
ΣΤ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μοριακής Βιολογίας – Βιοϊατρικής
Ζ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νευροεπιστήμες
Η)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οπτική και Όραση
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας με ειδικεύσεις: 1)Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική 2)Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών 3)Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 4)Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Μαγνητικών Υλικών – Οπτοηλεκτρονικής 2)Πολυμερών – Κολλοειδών 3)Νανοτεχνολογίας 4)Βιοϋλικών – Βιομορίων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρικών Συστημάτων 2)Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες 3)Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 4)Πληροφοριακά Συστήματα 5)Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική 6)Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων 7)Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία 8)Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 9)Τεχνολογία Πολυμέσων
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ site
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους” με κατευθύνσεις: 1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών 3)Επιχειρησιακά Μαθηματικά 4)Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές 5)Μαθηματικά για την Εκπαίδευση
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ site
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους” με κατευθύνσεις: 1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών 3)Επιχειρησιακά Μαθηματικά 4)Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές 5)Μαθηματικά για την Εκπαίδευση
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προχωρημένη Φυσική”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Φωτονική και Νανοηλεκτρονική”
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία (Γενικό)
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες Μηχανικής Περιβάλλοντος”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία”
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος”
ΣΤ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία”
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας με κατευθύνσεις: 1)Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή 2)Πολιτισμός:Κοινωνικές και Πρακτικές Συγκρούσεις
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθικής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα 2)Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ψυχολογία της Υγείας
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βυζαντινές Σπουδές”
Γ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιστορία της Τέχνης”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος”
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τουρκολογίας
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φιλολογίας με ειδικεύσεις: 1)Κλασική Φιλολογία 2)Βυζαντινή Φιλολογία 3)Νεοελληνική Φιλολογία 4)Γλωσσολογία 5)Θέατρο και Κινηματογράφος
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ site
Α)Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Φιλοσοφία: Γνώση – Αξίες – Κοινωνία”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθικής
Γ)Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους”
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ανθρώπινη Ανάπτυξη και
Πολιτισμός”

Σχολιάστε