ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με ειδικεύσεις: 1)Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 2)Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Δ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”
Ε)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική
ΣΤ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Ζ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές
Η)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σχολιάστε