ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Βιολογική Τεχνολογία
2)Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 2)Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 3)Ορυκτές Πρώτες Ύλες 4)Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία 5)Γεωλογία Χρήσεων Γης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Θεωρητικά Μαθηματικά 2)Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 3)Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπαίδευση
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εφαρμοσμένη Φυσική 2)Φυσική των Υλικών 3)Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική 4)Ηλεκτρονική και Υπολογιστές 5)Φωτονική Lasers
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Χημεία Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων 2)Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας 3)Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία 4)Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ των ΥΛΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υλικών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση: Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατευθύνσεις: 1)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Επιστημών 2)Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις: 1)Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών 2)Γεωτεχνικής Μηχανικής 3)Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4)Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού”
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 2)Ενέργεια και Περιβάλλον 3)Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες 4)Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές των Βασικών Ιατρικών Επιστημών”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κλινικές – Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες”
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων 2)Φαρμακοχημεία – Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων 3)Μοριακή Φαρμακολογία – Κλινική Φαρμακευτική 4)Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική 5)Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός 2)Οργάνωση – Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3)Συμβουλευτική στο Χώρο της Εκπαίδευσης και στα Επαγγέλματα Στήριξης του Ανθρώπου:Σχεσιοδυναμική – Προσωποκεντρική και Οικοσυστημική Προσέγγιση 4)Μαθησιακες Δυσκολίες, Δυσλεξία, Αγωγή Κωφών 5)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα 6)Αναλυτικά Προγραμματα και Διδακτική 7)Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΑΓΩΓΗΣ
στην ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Κοινωνική Θεωρια, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση 2)Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή 3)Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 4)Διδακτική των Θετικών Επιστημών:Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στη Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία 2)Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με ειδικεύσεις:
1)Εφαρμοσμένη Οικονομική 2)Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Μάρκετινγκ
3)Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολιάστε