ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ site

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδικεύσεις:

  • Συστήματα Παραγωγής
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Οργάνωση και Διοίκηση
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών

2. Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) (Διιδρυματικό)

3. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied Operational Research and Analysis) (Διιδρυματικό)

4.  Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (Master of Science in Technology and Innovation Management) (Διατμηματικό)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον”

 Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει : Μεταπτυχιακά Γεωλογίας

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ site
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική”
Β)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος”
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ site
Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την Τεχνολογία με ειδικεύσεις: 1)Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών 2)Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών και Κατασκευών 3)Εφαρμοσμένης και Τεχνολογικής Φυσικής και Τεχνολογίας των Λεϊζερ 4)Κοινωνικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 5)Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών

Σχολιάστε