ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιώσιμη Ανάπτυξη”
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας και Διατροφής”
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου με κατευθύνσεις: 1)Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών 2)Διαχείριση και Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων 3)Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χώρου

Σχολιάστε