ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μεταπτυχιακό του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία με ειδικεύσεις :

  • Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης
  • Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες
  • Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση

Περισσότερα για το μεταπτυχιακό “Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία”

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ site
Α)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Χωροταξία,Πολεοδομία και Ανάπτυξη” με κατευθύνσεις : 1)Πολεοδομία και Ανάπτυξη Πόλεων 2)Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική 3)Χωρική Ανάλυση και Πολιτική
Β)Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών DYNTAR
Γ)Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληθυσμός-Ανάπτυξη-Στρατηγικές Προοπτικές” PODEPRO
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ site
(ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατευθύνσεις : 1)Τεχνολογίες Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων 2)Τηλεπικοινωνίες,Σήματα και Δίκτυα 3)Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ siteΑ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού”
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία”.Πεδία Εξειδίκευσης: 1)Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Υλικού και Παιδαγωγικού Παιχνιδιού 2)Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού και Παιδαγωγικού Παιχνιδιού 3)Διδακτική Αξιοποίηση Παιδαγωγικού Υλικού του Παιδαγωγικού Παιχνιδιού
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ site
α)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών:Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες,Σύγχρονη Φυτοπροστασία,Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις,τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ και ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής”
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Υδατοκαλλιέργειες”-“Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών”
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ και ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Βιοτεχνολογία-Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος”
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ siteΑ)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία της Άσκησης
Β)Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Άσκηση και Υγεία”
Γ)Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ siteΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμοσμένη Οικονομική

Σχολιάστε