Εμβαδόν Κύκλου (Επιφάνεια)

Υπολογιστής Εμβαδού Κύκλου

Με την παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να κάνετε υπολογισμό για το Εμβαδόν ενός κύκλου είτε με βάση την ακτίνα είτε την διάμετρο.
Υπολογισμός με βάση την Ακτίνα
Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο την τιμή της ακτίνας του κύκλου για να λάβετε το εμβαδόν του κύκλου :


Εμβαδόν:
τετραγωνικά

Υπολογισμός με βάση την Διάμετρο
Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο την τιμή της διαμέτρου του κύκλου για να λάβετε το εμβαδόν του κύκλου :


Εμβαδόν:
τετραγωνικά

Πως Υπολογίζεται η Επιφάνεια ενός κύκλου ; Τύπος Εμβαδού Κύκλου

Μπορούμε να το υπολογίσουμε γνωρίζοντας την ακτίνα ή την διάμετρο του κύκλου.

Διαφορά Ακτίνας και Διαμέτρου : Η ακτίνα R είναι το ευθύγραμμο τμήμα που εκτείνεται από το κέντρο του κύκλου μέχρι την περιφέρειάς του.  Η διάμετρος D είναι το ευθύγραμμο τμήμα που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας του κύκλου. Η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Τύπος

Εμβαδόν Κύκλου = π • r² = π • (D/2)²

Όπου π=3,14