Περίμετρος Κύκλου (Περιφέρεια)

Υπολογιστής Περιμέτρου Κύκλου

Με την παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να κάνετε υπολογισμό του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου είτε με βάση την ακτίνα είτε την διάμετρο.
Υπολογισμός με βάση την Ακτίνα
Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο την τιμή της ακτίνας του κύκλου για να λάβετε την περίμετρο του κύκλου :


Εμβαδόν:
τετραγωνικά

Υπολογισμός με βάση την Διάμετρο
Εισάγετε στο παρακάτω πλαίσιο την τιμή της διαμέτρου του κύκλου για να λάβετε την περίμετρο του κύκλου :


Εμβαδόν:
τετραγωνικά

Πως Υπολογίζεται η Περίμετρος ενός κύκλου ; Τύπος Περιμέτρου Κύκλου

Μπορούμε να το υπολογίσουμε γνωρίζοντας την ακτίνα ή την διάμετρο του κύκλου.

Διαφορά Ακτίνας και Διαμέτρου : Η ακτίνα R είναι το ευθύγραμμο τμήμα που εκτείνεται από το κέντρο του κύκλου μέχρι την περιφέρειά του. Η διάμετρος D είναι το ευθύγραμμο τμήμα που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας του κύκλου. Η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Τύπος
Περίμετρος Κύκλου = 2 • π • r = π • D

Όπου π=3,14

Περιφέρεια ή Περίμετρος Κύκλου; Ποιο είναι το σωστό;

Ο όρος περίμετρος χρησιμοποιείται για την μέτρηση των πολυγώνων ενώ ο όρος περιφέρεια χρησιμοποιείται στη μέτρηση του κύκλου.